درباره انجمن

اساسنامه انجمن فرهنگی هنری «هنرمندان نقاش ایران»با یاری خداوند متعال و به انگیزه اعتلای هنر نقاشی و ارتقاء سطح آگاهی و دانش و بینش هنری اعضاء و تقویت روح خلاقیت هنرمندان نقاش، با رعایت مقررات موضوعه کشوری و ضوابط فرهنگی حاکم بر تأسیس مؤسسات و مراکز فرهنگی هنری و بر طبق مشخصات و شرایط پیش بینی شده در این اساسنامه، انجمن فرهنگی هنری «هنرمندان نقاش ایران» تشکیل گردید.فصل اول: کلیات، تعاریف، اهداف و موضوع فعالیتماده 1- نام انجمن، انجمن فرهنگی هنری «هنرمندان نقاش ایران» می باشد که در این اساسنامه ذیلاً انجمن نامیده می شود.ماده 2- اهداف انجمن و موضوع فعالیت آن به شرح زیر است:1-     فراهم آوردن امکان فعالیت تشکیلاتی نقاشان در جهت هویت یابی به عنوان یک ... ادامه

اخبار

  آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت ...
کمیته رفاه انجمن هنرمندان نقاش ایران برگزارمیکند: سفر زمینی به ...
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) انجمن هنرمندان نقاش ...
کمیته رفاه انجمن نقاشان برگزارمیکند: سفر یک روزه به قزوین ...

نمایشگاه آنلاین

تازه های سایت

تغییر آدرس و تلفن اعضاء
اعضاء محترم انجمن هنرمندان نقاش ایران لطفا تغییر تلفن و آدرس خود را به دبیرخانه انجمن اطلاع دهید
شرایط عضویت در انجمن نقاشان
برگزاری دست کم یک نمایشگاه انفرادی از آثار عضو متقاضی در یک محل معتبر تا تاریخ تسلیم تقاضای عضویت. تدریس در رشته نقاشی در یکی از دانشگاه های داخلی یا خارج کشور دست کم به مدت یک سال. دارندگان درجه لیسانس یا بالاتر در رشته نقاشی. دارندگان درجه لیسانس یا بالاتر ...